Från Kristiansstads tidning nr 165 , fredagen den 21 juli År ?

I 14 dagar var han utan arbete. Han fick först arbete som rallare och därefter ett år som banvakt. Han sparade då ihop pengar till pälsjägarutrustning. Han fick ett områda i norra Ontario och där byggde han en stuga som liknade de gamla ängsladorna i Osby.

Där levde han som trapper i flera år, många mil från civilisationen, ty någon kamrat kan man inte ha med i vildmarken. Ensam måste man vara. Alla pälsdjur var fria för jakt i Canada. Det fanns räv av alla sorter, silverräv, blåräv, viträv och rödräv. Det fanns bäver och mård. Det fanns rådjur, caribou – vildren – och älg. Björnarna promenerade runt hans stockhus, tama som hundar.

Björnarna var närgångna men nästan ofarliga. Värre var det med vargarna, som Olof tyckte var det listigaste av alla djur. De kunde följa efter som en skugga och sedan anfalla när man kom ut på öppen mark, då med hela flocken och då är man förlorad.